Lev small whitebold

JUDIKACE

Majekové konflikty řeším již od roku 1995.

Firma MEDIACE et JUDIKACE byla založena nejdříve jako firma MEDIACE a následně v roce 1995 byla rozšířena o činnost JUDIKACE. Po celou tuto dobu až současnosti se poskytovatel věnuje problematice tohoto mimosoudního řešení majetkových konfliktů se zaměřením na podnikatelské, občanské konflikty, konzultace při mimosoudním řešení záležitostí týkajících se SVJ a nemovitostí včetně přednáškové činnosti v těchto oblastech.
JUDr. Jan Kraus JUDr. JAN KRAUS
"Jsem garantem nabízených služeb, které poskytuji od roku 1995 jako facilitační a rozhodčí služby, tedy nejsem v problému či sporu zástupcem kterékoliv ze stran. Postupem doby se však více zaměřuji na rozhodčí řízení neboli judikaci. Své znalosti a zkušenosti jsem zhodnotil dalším studiem, které jsem ukončil rigorózní zkouškou na PF UK v Praze na téma Mimosoudní řešení majetkových konfliktů. Tyto služby nadále poskytuji od 1.3. 2022 pod obchodním názvem JUDIKACE. "
Od 16.4. 2024 bude provedena změna čísla mobilního telefonu na číslo +420 773 561 888. Stávající číslo +420 607 723 024 však bude ještě do 16.10. 2024 aktivní.  Po tomto termínu bude zrušeno. Děkuji za pochopení.